Дружеството възниква през 1994 година като Дружество Авто Спектър с основен предмет на дейност
Предпечатна Подготовка и Сервизна дейност – Специализирана Електроника. С течение на времето
дружеството предлага на своите контрагенти коплексно обслужване в областта на Рекламата,
Производството на Опаковки и Етикети, Дипляни, Брошури и др. печатни продукти, както и Сервизна
поддръжка на Електронните изделия – Компютри, Касови Апарати, Електронни системи за комуникация и
др. Поради наложените пазарни изисквания за строго Фокусиране и специализиране на основната дейност
Ръководството на Дружество “Авто Спектър” взема решение за изграждане на собствен
ПОЛИГРАФИЧЕСКИ Комплекс – Студио за Предпечатна Подготовка с Офсетов Печатен Цех. Така възниква
новоучреденото Дружество “АВТО ПРИНТ” ООД. Дружество “АВТО ПРИНТ” ООД е основано през месец
септември 1996 година. Основен предмет в неговата дейност – Развитие на офсетов печат. Технологията,
която ползва производството е класическа, основните материали,които се използват от дружеството са
офсетова хартия и картони, мастилата са на водоразтворима основа, екологично чисто е производството.?